اقدامات ناتلی در مواجه با کرونا

شما اینجا هستید صفحاتشعبه های قنادی ناتلی شعبه نازی آباد

شعبه نازی آباد

چهارشنبه 24 بهمن 97       شعبه های قنادی ناتلی

نشانی : 

نازی آباد، خیابان شهید رجایی، خیابان محمد رضا تولایی، قنادی ناتلی نازی آباد

تلفن:

87108 داخلی 550

پست الکترونیک: 

marketing@natli.ir


logo-samandehi