استخدام | قنادی ناتلی
شما اینجا هستید مجلهاخبار ناتلی استخدام

استخدام

چهارشنبه 07 بهمن 94       اخبار ناتلی
استخدام
استخدام
مجموعه قنادی های زنجیره ای ناتلی
جهت تکمیل کادر پرسنلی شعبه جدید واقع در غرب تهران (پونک) از نیروهای مستعد در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید.
  • سرپرست
  • کمک سرپرست
  • صندوقدار
  • مسئول سفارشات
  • مسئول دلیوری
  • سالن دار
  • فروشنده
شماره تماس: 09196023960

استخدام
استخدام
استخدام
استخدام