معرفی بسته‌بندی | قنادی ناتلی
شما اینجا هستید مجلهدانستنی ها معرفی بسته‌بندی

شنبه 29 مهر 96       دانستنی ها
معرفی بسته‌بندی

 بسته‌بندی باید تا حد امکان ساده و ارزان باشد. ضمن اینکه اهداف اولیه بسته‌بندی یعنی خاصیت حفاظتی و جذابیت را نیز دارا باشد. با عنایت به این که مواد بسته‌بندی توسط ماشین‌های مختلف فرایند می‌شوند بنابراین خواص دیگری نیز باید داشته باشند که عبارتند از: نرمش، قابلیت پذیرش چاپ، قابلیت استفاده در ماشین‌های لفاف، قابلیت دوخته شدن در حرارت، شکل‌پذیری به کمک باد یا خلا و یا فن‌آوری‌های حرارتی. خواص مطلوب دیگری که به وﻴﮋه از دیدگاه صنایع غذایی مهم هستند عبارتند از: شفافیت، نفوذپذیری یا غیر نفوذپذیری محصول نسبت به بخار آب و گازهای دی اکسید کربن، اکسیژن و نیتروﮋن .

اگر چه تعداد زیادی از مسائل فن‌آوری مربوط به استفاده از مواد پلاستیکی در بسته‌بندی مواد غذایی از جمله مشکلاتی هستند که کلا به صنعت بسته‌بندی مربوط می‌شوند ولی برخی از مسائل مربوط به طبیعت ماده به کار رفته در بسته‌بندی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. موفقیت کاربرد پلاستیک‌ها در بسته‌بندی نیاز به همکاری تولید کنندگان مواد غذایی، سازندگان انواع پلاستیک‌ها، طراحان و در نهایت مصرف کنندگان دارد. ملاحظات اقتصادی محدودیت‌های بیشتری را اعمال می کند؛  چرا که مصرف‌کننندگان صرفا به دنبال کیفیت محصول هستند تا بسته‌بندی آنها .

نیازمندی‌ها و وﻴﮋگی‌های مهم  بسته‌بندی مواد غذایی را می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:

- شفافیت و درخشش سطح آن برای رضایت و جلب نظر مصرف کننده

- کنترل در انتقال رطوبت

- کنترل در انتقال سایر گازها

- تحمل تغییرات درجه حرارت به هنگام نگهداری و استفاده

- فقدان مواد سمی

- ارزان بودن

- مقاومت در مقابل ضربه