قدردانی از استقبال بی‌نظیر مردم محدوده پیروزی | قنادی ناتلی
شما اینجا هستید مجلهاخبار ناتلی قدردانی از استقبال بی‌نظیر مردم محدوده پیروزی

دوشنبه 24 مهر 96       اخبار ناتلی
قدردانی از استقبال بی‌نظیر مردم محدوده پیروزی
بار دیگر اعتماد شما بدرقه راه ما شد. حضور پر شور و استقبال کم نظیر مردم محله پیروزی تهران ما را مصمم ساخت تا در اعتلای راهی که در پیش داریم بیش از پیش کوشا باشیم و هر آنچه در توان داریم به کار بندیم تا حال و هوای خوش ناتلی را در سراسر ایران زمین گسترش دهیم.