نان رژیمی برای افطار | قنادی ناتلی
شما اینجا هستید مجلهمحصولات جدید نان رژیمی برای افطار

سه شنبه 16 خرداد 96       محصولات جدید
نان رژیمی برای افطار

درباره نان‌های رژیمی ناتلی چه می‌دانید؟

ناتلی نان‌های مغزی و سالمی تولید می‌کند که می‌توانید برای میان وعده یا وعده‌های اصلی از آن‌ها استفاده کنید.

این نان‌ها عبارت اند از:

نان امگا 3، نان جو، نان چیباتا، چاودار و...

این نان‌ها به صورت نیمه آماده از کارخانه به فروشگاه‌های ناتلی ارسال شده و در فرهای تعبیه شده در فروشگاه، پخته می‌شود و در اختیار مشتریان عزیز ناتلی قرار می‌گیرد.